ประกาศเสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ผู้ยื่นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ แบบเสนอประมูลร้านค้าสวัสดิการฯ ที่อยู่หน้าสุดท้าย

http://www.medytox.com/-/demo-slot/