ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติจบวันที่ 9 เมษายน 2564

นัดหมายนักเรียน รับ ปพ. 1 และ ปพ. 2 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

****ณ ห้องวิชาการ โรงเรียน แต่งกายชุดนักเรียน ใส่หน้ากากอนามัย ให้เรียบร้อย

หากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกรับในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับภายหลังได้โดยประสานนัดหมายเวลาการรับได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 089-3983380

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-3902543 ต่อ 117

“โรงเรียนคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครคนใดไว้ข้างหลัง”

http://www.medytox.com/-/demo-slot/