ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระกวดราคาจัดซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ SMART Classroom คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระกวดราคาจัดซื้อโครงการห้องเรียนคุณภาพ SMART Classroom คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

http://www.medytox.com/-/demo-slot/