ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และ เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และ เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สำนักเรียนวัดธาตุทอง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อผู้สอบได้ มารายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

การแต่งกาย :
  • ชุดนักเรียน (นักเรียนปัจจุบัน)
  • เครื่องแบบนิสิตนักศึกษา
  • หรือ ชุดสุภาพ (นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว)
หมายเหตุ :
  • ธรรมศึกษาชั้นตรี 500 บาท
  • ธรรมศึกษาชั้นโท 700 บาท
  • ธรรมศึกษาชั้นเอก 1,000 บาท

http://www.medytox.com/-/demo-slot/