บริจาคโลหิต ครั้งที่ 40

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 40

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

        วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 40 จัดโดยกลุ่มปฏิบัติธรรม LDH ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาวะการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดธาตุทอง ฝ่ายประถม (เรือนเขียวสะอาด)

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.