น้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ ๗๐ อำลาสถาบัน

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ ๗๐ อำลาสถาบัน เพื่อปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ กล่าวความรู้สึก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในวันอำลาสถาบัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/