นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู มาให้กำลังใจนักเรียนที่รอเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/