การนิเทศการเตรียมความพร้อมจาก สพม.กท.2 ก่อนเปิดภาคเรียนแบบOn-Site

การนิเทศการเตรียมความพร้อมจาก สพม.กท.2 ก่อนเปิดภาคเรียนแบบOn-Site

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ศน. ศุภิสรา เสือทอง และ ศน.จิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของห้องเรียนและอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

http://www.medytox.com/-/demo-slot/