นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ดร.ราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู มาให้กำลังใจนักเรียนที่รอเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

http://www.medytox.com/-/demo-slot/