นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  งานอนามัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ดร.ราเมศน์  โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู มาให้กำลังใจนักเรียนที่รอเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์  และขอขอบคุณ ส.ส.กรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา   ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับวัคซีนในวันนี้

http://www.medytox.com/-/demo-slot/