ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมเดินแห่เทียน และรับฟังคติธรรมจากพระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.