ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2565

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2565

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

        วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และงานอนามัยโรงเรียน ดำเนินการการตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 การตรวจประกอบด้วย ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ ตรวจเลือด ปัสสาวะ สายตา และการเอ็กซ์เรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล ณ ลานอเนกประสงค์ และห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.