ช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน (MTT Mail box)

ช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน (MTT Mail box)

ปกครองและนักเรียนสามารถสื่อสารกับท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านทาง Line Official Account
โดยสแกน QR code หรือ Add friend @875fvxih หรือ https://lin.ee/xCeRyig
  • ความคิดเห็น
  • แจ้งปัญหา
  • เสนอแนะ
  • สอบถาม
  • ร้องเรียน