งานเปิดบ้านวิชาการธาตุทอง (MTT Open House) ประจำปีการศึกษา 2566

งานเปิดบ้านวิชาการธาตุทอง (MTT Open House) ประจำปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. – 16.30 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการธาตุทอง (MTT Open House 2024) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานของนักเรียนในด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดแสดงผลงานของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/