งานเกษียณอายุราชการ “น้อมมนัส กตเวทิตา กษิณานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่อง: งานเกษียณอายุราชการ “น้อมมนัส กตเวทิตา กษิณานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. – 15.00 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเกษียณอายุราชการ “น้อมมนัส กตเวทิตา กษิณานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อผู้เกษียณอายุราชการ ครูสำเริง แก้วอ่วม และ คุณสมพร คำบุญเรือง โดยได้รับเกียรติจาก คุณถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

http://www.medytox.com/-/demo-slot/