งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง และรับทุนธรรมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง และรับทุนธรรมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณกาล ปีที่ 20 ถวายพระเดชพระคุณพระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ) ปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ได้สำนักเรียนวัดธาตุทอง โดยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองสอบผ่านจำนวนทั้งสิ้น 239 คน ณ อุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/