งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณกาล ปีที่ 21 ถวายพระเดชพระคุณ พระธรรมปาโมกข์ (นพฺ องฺกุรปญฺญเถร) ปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี เนื่องด้วยวันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณพระธรรมปาโมกข์ (นพฺ องฺกุรปญฺญเถร) ปฐมเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง ณ พระอุโบสถวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.