งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง

งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระยะที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published.