งดจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 22 พ.ค. 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 23 พ.ค. 2564

       โดยจะทำการจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อในการจัดชั้นเรียนเพื่อมอบตัวได้ในวันที่ 24 พ.ค. 2564และเตรียมเอกสารเพื่อทำการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 29 พ.ค. 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 30 พ.ค. 2564

ติดต่อสอบถาม…
02-390-2543 ต่อ 113/117
063-4155446
081-1442932
091-7182291
Facebook : โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง-Matthayom Wat Thatthong School

“โรงเรียนคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ ไม่ทิ้งใครคนใดไว้ข้างหลัง”