ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Tech Camp) ปีการศึกษา 2566

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Tech Camp) ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Tech Camp) ปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 เรียนรู้เพาะพันธุ์กล้าไม้สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. อ.สัตหีบ  ฐานที่ 2-5 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological diversity) ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://www.medytox.com/-/demo-slot/