ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองเรื่องประกวดราคา เอกสารประกวดราคาประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น (ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔) ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ ต้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ โดยเปิดเผยตัวได้ที่๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (ems) ส่งไปที่ ๑๓๒๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔