ข่าวกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรม
ปีการศึกษา 2565
Learn More
การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
02 เมษายน 2022
วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา...
อ่านต่อ
การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
03 เมษายน 2022
วันที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา...
อ่านต่อ
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
05 เมษายน 2022
วันที่ 5 เมษายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
อ่านต่อ
การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
05 เมษายน 2022
วันที่ 5 เมษายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะครั้งที่ 14
09 เมษายน 2022
        วันที่ 7-9 เมษายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียนแผนการเรียน ศิลป์...
อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมออนไลน์ ประจำปี 2565
13 เมษายน 2022
        วันที่ 4-13 เมษายน 2565 นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ประจำปี...
อ่านต่อ
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
06 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู...
อ่านต่อ
การนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
10 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย...
อ่านต่อ
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2
10 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์...
อ่านต่อ
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
17 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
อ่านต่อ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...
อ่านต่อ
การนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18 พฤษภาคม 2022
        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ...
อ่านต่อ
1 2 3 8