กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2567  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียน และให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนปัจจัยพื้นฐาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 32 บ้านดอยล้าน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี ร.ท.สมชาย ศรีคำตุ้ย คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ธีระศักดิ์  โนชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูอย่างดียิ่ง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/