กิจกรรมแนะแนวสัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยนางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูสำเริง แก้วอ่วม ครูแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับทราบหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน เป็นแนวทางให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการตัดสินใจเข้าสมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/