กิจกรรมเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการสอบ A-Level ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการสอบ A-Level ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการจัดสอนเสริมให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการสอบ A-Level เพื่อให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง และ ห้อง 122,123

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/