กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับนักเรียน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://www.medytox.com/-/demo-slot/