กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. – 09.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม รวมทั้งนักเรียนได้รับความสนุกสนานในวันตรุษจีน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/