กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการสอนเสริมและสอบแก้ตัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครองเกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม ณ ห้อง 122 123 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/