กิจกรรมน้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ ๖๗ อำลาสถาบัน

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ บานบุรีช่อที่ ๖๗ อำลาสถาบัน เพื่อปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ กล่าวความรู้สึก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในวันอำลาสถาบัน ณ บริเวณสนามอาคารใน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/