กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 มกราคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.