กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Tech Camp)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Tech Camp)

เนื้อหาข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci-Tech Camp) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 เรียนรู้เพาะพันธุ์กล้าไม้สวนป่าชายเลน สอ.รฝ. อ.สัตหีบ ฐานที่ 2 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และฐานที่ 3 ศึกษาระบบนิเวศทางทะเล หาดนางรำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปกิจกรรม

PR - การประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่รูปกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://www.medytox.com/-/demo-slot/