กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เสมา เกมส์” ครั้งที่ 2 มีการจัดแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆเพื่อสานสัมพันธ์ อาทิ ฟุตซอล ฟุตบอล และแชร์บอล ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565 ณ สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

http://www.medytox.com/-/demo-slot/