กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กำหนดการและแนวปฏิบัติ

การรับวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

http://www.medytox.com/-/demo-slot/