กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

กำหนดการและแนวปฏิบัติ

การรับวัคซีน Pfizer (เข็มที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6