การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูมัทนา สมโภชน์ ครูผู้ฝึกซ้อม นำนางสาวนันท์นภัช รอดทอง นักเรียนชั้น ม.4/5 เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/