การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูมัทนา สมโภชน์ ครูผู้ฝึกซ้อม นำเด็กหญิงณภคภร บัวสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.2/2 เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/