การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูอารดา ศิริรัตน์  ครูวิรัญญา รากทอง และว่าที่ร้อยตรีธัชกร รื่นหาญ ครูผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/