การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูมัทนา สมโภชน์ และครูสรวิช ประสงค์สุข ครูผู้ฝึกซ้อม นำนางสาวธัญลักษณ์ สิทธิประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.6/1 เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/