การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูกฤติยาภรณ์  ใจธิ และครูรัชฎาพร  วงค์ชุมภู ครูผู้ฝึกซ้อม นำนางสาวสุพิชชา  พลสนะ และนางสาวกัญญสิณี  เสมา นักเรียนชั้น ม.6/4 ศิลป์ภาษาจีน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนบางกะปิ

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/