การแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันคิดเลขเร็ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูอาภาพร ไพรพนม ครูผู้ฝึกซ้อม นำเด็กชายศิริวัฒน์ ทองไชย นักเรียนชั้น ม.2/1 เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/