การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวทิพย์ภาภรณ์ สะเดา และ นายสมโภช พ่วงเจริญ ครูจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความพร้อม เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูรูปแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.9

http://www.medytox.com/-/demo-slot/