การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 ประจำปีการศึกษา 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว.9/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยมี ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ครูมนตรี นันไชย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นวิทยากร ในการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว.9/2564 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

http://www.medytox.com/-/demo-slot/