การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำปีการศึกษา 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำปีการศึกษา 2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคุณอริสรา คล้ายแก้ว  วิทยากรการอบรมและสนับสนุนด้านเทคนิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอน e-book เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการยกระดับการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะและสมรรถนะจำเป็น สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/