การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

        วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) อีกทั้งสร้างองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภิสรา เสือทอง และนายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุลศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จาก สพม.กท.2 มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://www.medytox.com/-/demo-slot/