การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ระดับ 1 ประจำปี 2567

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ระดับ 1 ประจำปี 2567

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ระดับ 1 ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ฝึกสอนประชากรกีฬาบริดจ์ จำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ ตามภูมิภาคให้เพิ่มขึ้น และเผยแพร่กีฬาบริดจ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมฟิฟธ์พัทยา (จอมเทียน) จังหวัดชลบุรี

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/