การอบรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

การอบรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 19 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 จัดการอบรมการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมีนางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รอง ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน สร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวอาภาพร ไพรพนม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีวันทนา สุ่ยรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://www.medytox.com/-/demo-slot/