การสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เนื้อหาข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า หัวหน้างานแนะแนว เป็นครูเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 จากคำสั่งแต่งตั้ง กรมการจัดหางาน พร้อมกับ นางสาวกชแก้ว อาจารีย์ ครู คศ.2 ดูเลรับผิดชอบ งาน กยศ. สถานศึกษา เพื่อให้เครือข่ายการแนะแนวอาชีพได้นำข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับอาชีพการศึกษา และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานรวมถึงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมและบทบาทของครูแนะแนวในการให้บริการแนะแนว ไปใช้หรือปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ให้สามารถวางแผนการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร เปิดและปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะ ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

http://www.medytox.com/-/demo-slot/