การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2567

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2567

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/