การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

การรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 8.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยการรายนงานตัวและมอบตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/