การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

เรื่อง: การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

             วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย ดร.ราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยจัดการประชุมทางวิดีโอ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อติดตามและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

http://www.medytox.com/-/demo-slot/