การนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์

การนำเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบออนไลน์

เนื้อหาข่าวกิจกรรม :

   วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดย นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมีนางสาวศุภิสรา เสือทอง และนางสาวโสภิดา คล้ายหนองสรวงศึกษานิเทศก์ชำนาญการประจำสหวิทยาเขตนวสิรินครินทร์ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้การรับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในครั้งนี้

PR - การประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรมโรงเรียน

http://www.medytox.com/-/demo-slot/